Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Wydawnictwo Nuta sp. z o.o. z siedziba przy ul. Wolbrosmkiej 18/1b, we Wrocławiu
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt do IODO:

Adres korespondencyjny: Wydawnictwo nuta sp. z o.o., ul. Wolbrosmka 18/1b, 53-148 Wrocław.  E-mail mojeprosterzeczy@gmail.com

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wydawnictwo Nuta Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wolbromska 18/1b we Wrocławiu, kod pocztowy 53-148 zwana dalej Wydawnictwo Nuta, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Wydawnictwa Nuta i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Wydawnictwa Nuta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Wydawnictwo Nuta nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Wydawnictwo Nuta oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Wydawnictwo Nuta. Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

- wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Wydawnictwo Nuta Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Wolbromska 18/1b  we Wrocławiu, kod pocztowy 53-148, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, 

w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

- wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Wydawnictw Nuta Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Wolbromska 18/1b we Wrocławiu, kod pocztowy 53-148, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

- zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

- administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Nuta sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Wolbromska 18/1b we Wrocławiu, kod pocztowy 53-148,

- masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia, lub usunięcia,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Wydawnictwo Nuta możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Transferuj.pl w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Wydawnictwo Nuta wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Wydawnictwo Nuta zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Wydawnictwo Nuta zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Wydawnictwo Nuta rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Wydawnictwo Nuta mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów